RETREAT VILLA – PHÚ QUỐC

Địa điểm: Phú Quốc
Năm thực hiện: 2021
Diện tích: 1200 m2
Dịch vụ: Thiết kế Kiến trúc, Thiết kế Nội Thất, Thiết kế Cảnh quan.