dzui song moi ngay

Ngày 11.03.2021, kts Nguyễn Duy tham gia chương trình Vui song moi ngay tren VTV3

vui song moi ngay tren vtv3 la chuong trinh bla bla bla…