Giới thiệu

Chúng tôi sử dụng kiến trúc một phần để khám phá ưu điểm bản thân và lạc quan hướng đến tương lai. Thông qua trải nghiệm những không gian, chúng tôi tin rằng mọi người sẽ thay đổi cách suy nghĩ của họ để có thể tìm thấy nhiều mục tiêu tươi mới cho cuộc sống.

TIME ARCHITECTS – DESIGN & BUILD

01

TRIẾT LÝ

KHÔNG GIAN & THỜI GIAN

02

NGUYÊN TẮC HÀNH NGHỀ

KHOA HỌC & NHÂN VĂN

03

PHONG CÁCH THIẾT KẾ

KẾT CẤU & ÁNH SÁNG

Sự đa dạng trong thể hiện Không gian Kiến trúc

Không gò ép và hạn chế vào phong cách thiết kế, vật liệu hay phương pháp thi công, chúng tôi quan tâm tìm kiếm cách để giải quyết và hiện thực không gian hiệu quả nhất cho người sử dụng.

Mục tiêu của các dự án là hướng đến sự tương tác tốt với cộng đồng, xã hội. Vượt qua giá trị công trình đơn thuần và làm cho cuộc sống trở nên vui hơn.

Sự sáng tạo về tạo hình, vật liệu và kết cấu dựa trên nền tảng yếu tố lịch sử, địa hình tự nhiên và phong tục tập quán của cộng đồng.

Nguyễn Duy

Nguyễn Duy

Participated in the Talkshow “Startup Will of Fire”, HTV Chanel.

Biography

1986Born in Danang
2011Graduated from Van Lang University, Department of Architecture
2011 – 2015Worked at VTN Architects, lib.a, HAIA
2015Started his own studio, Time Architects, Saigon
2017Awards 2017 – Spec Go Green International
2019Vietnamese Dream House Award 2019

Quá trình Design & Build

Kiến trúc Nhà ở và Biệt thự

50%

Kiến trúc công cộng

30%

Thi công

20%