MUD BUNGALOW - TIME ARCHITECTS
9 STATION - TIME ARCHITECTS
NHÀ HÀNG CÁ GỖ - TIME ARCHITECTS (11)
GUEST-HOUSE-TIME-ARCHITECTS-2
MUD-BUNGALOW-TIME-ARCHITECTS-1
GARDEN-VILLA-V-1
9 STATION - TIME ARCHITECTS (2)
2(SLASH) HOUSE - TIME ARCHITECTS (2)
SLASH-HOUSE-TIME-ARCHITECTS-13
GARDEN-VILLA-A-2
T-HOUSE-TIME-ARCHITECTS-1
AM-HOUSE-TIME-ARCHITECTS-CREATIVE-ARCHITECTS-AM-DESIGN-STUDIO-14
VILLA-TH-5
GUEST-HOUSE-TIME-ARCHITECTS-5
VILLA-T-TIME-ARCHITECTS-10
RESORT-VILLA-S-TIME-ARCHITECTS-11
VILLA-DON-DUONG-TIME-ARCHITECTS-4
9 STATION - TIME ARCHITECTS (5)
9 STATION - TIME ARCHITECTS (9)
VILLA T - TIME ARCHITECTS (4)
AM-HOUSE-TIME-ARCHITECTS-CREATIVE-ARCHITECTS-AM-DESIGN-STUDIO-7
SLASH-HOUSE-TIME-ARCHITECTS-16
T-HOUSE-TIME-ARCHITECTS-3
T-HOUSE-TIME-ARCHITECTS-7

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

THẨM MỸ – SÁNG TẠO – BỀN VỮNG

SỨ MỆNH

DỰA TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NĂNG CẤU TRÚC VÀ KỸ THUẬT, KẾT HỢP VỚI ÁNH SÁNG ĐỂ TẠO RA NHỮNG TRẢI NGHIỆM TƯƠI MỚI CHO CUỘC SỐNG

TẦM NHÌN

2025: TIME ARCHITECTS LÀ HÃNG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC SÁNG TẠO VÀ TRUYỀN CẢM HỨNG NHẤT VIỆT NAM

Chúng tôi tạo ra trải nghiệm tươi mới

Hướng đến sự tương tác tốt với cộng đồng, xã hội. Vượt qua giá trị công trình đơn thuần và làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

10+

Năm hành nghề…

21

Dự án tiêu biểu

100 năm

Hướng đến sự bền vững…

Hành trình của chúng tôi

Thiết kế

50%

Thi công

30%

Nghiên cứu

20%

Hơn 20 dự án tiêu biểu đã thực hiện ở Việt Nam

Sự sáng tạo về tạo hình, vật liệu và kết cấu dựa trên nền tảng yếu tố lịch sử, địa hình tự nhiên và phong tục tập quán của cộng đồng.