HOSTEL 99

Địa điểm: Bùi Thị Xuân, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Năm thực hiện: 2017 – 2018
Diện tích: 510 m2
Dịch vụ: Thiết kế Kiến trúc, Thiết kế Nội Thất.


Prev
«