OFFICE Q

Dự án là sự kết nối của 2 công trình, một mới và một cũ.

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Năm thực hiện: 2020
Diện tích: 420 m2
Dịch vụ: Thiết kế Kiến trúc.


Prev
«
Next
»