NHÀ HÀNG NAM CHÁO

Địa điểm: Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Năm thực hiện: 2017
Diện tích: 400 m2
Dịch vụ: Thiết kế Kiến trúc.


Prev
«
Next
»