2018.01. Dự án “// house” đạt TOP 10 Giải thưởng Spec Go Green International Award 2017