2021.01.13. Dự án “Am House” đạt giải nhì hạng mục nhà vườn, Giải thưởng Dwell Design Award 2020.

link: https://www.dwell.com/design-awards#gardens

Để tôn vinh những dự án xuất sắc nhất trong năm đã xuất hiện trên trang, Tạp chí Kiến trúc Mỹ Dwell đã lựa chọn những thiết kế tiêu biểu nhất thuộc 8 hạng mục cho Giải thưởng Design Award 2020. Những dự án chiến thắng thể hiện sự sáng tạo ở kết cấu, vật liệu, sự nối kết với môi trường và những sáng kiến trong định hình phong cách sống.

Công trình của 3 KTS trẻ: Nguyễn Hữu Duy (Am Design Studio), Nguyễn Duy (Time Architects) và Bùi Thế Long (CTA | Creative Architects) đã xuất sắc về Nhì trên bảng xếp hạng Best Garden – Nhà vườn nổi bật năm 2020 tại Giải thưởng Design Award.

21.01.13. DWELL DESIGN AWARD – AM HOUSE