2020.06.13. Dự án “Villa T” trên chương trình Không gian xanh

Link: https://vtv.vn/video/khong-gian-xanh-kien-truc-su-nguyen-duy-pha-cach-cung-khong-gian-443467.htm